Terug naar alle algoritmes

Risicomodel prioritering milieutoezicht

De risicoprioritering scoort bedrijven op basis van naleefgedrag, milieurelevante variabelen en tijdsverloop sinds laatste controle. Hoe hoger een bedrijf staat op de lijst, hoe hoger de ingeschatte kans op overtredingen en de impact van eventuele voorvallen op mens en milieu.

Organisatie
Omgevingsdienst de Vallei
Thema
  • Natuur en milieu
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimte en infrastructuur
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Risicomodel prioritering milieutoezicht

Korte omschrijving

De risicoprioritering scoort bedrijven op basis van naleefgedrag, milieurelevante variabelen en tijdsverloop sinds laatste controle. Hoe hoger een bedrijf staat op de lijst, hoe hoger de ingeschatte kans op overtredingen en de impact van eventuele voorvallen op mens en milieu.

Organisatie

Omgevingsdienst de Vallei

Thema

  • Natuur en milieu
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimte en infrastructuur

Status

In gebruik

Begindatum

2022-01

Contactgegevens

info@oddevallei.nl

Link naar publiekspagina

https://www.oddevallei.nl/

Publicatiecategorie

Overige algoritmes

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Toezichtcapaciteit inzetten bij de bedrijven met de meeste milieurelevantie en waar naar inschatting meer kans is op overtredingen.

Afwegingen

Automatische werkplanning wat een tijdbesparing oplevert en er wordt meer informatie meegenomen bij de prioritering van bedrijven ten opzichte van een handmatige selectie.

Menselijke tussenkomst

Toezichthouders controleren de hoogst geprioriteerde bedrijven maar koppelen ervaringen terug aan de coördinatoren, wat kan leiden tot bijstelling van het algoritme.

Risicobeheer

Bewustwording creëren bij de gebruikers van het model van de (on)mogelijkheden van het model en er is sprake van peer-review met andere omgevingsdiensten die hetzelfde of een vergelijkbaar model gebruiken.

Wettelijke basis

Omgevingswet

Links naar wettelijke basis

Grondslag toezicht en handhaving: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037885/2024-01-01/0#Hoofdstuk18

Werking

Gegevens

Naleefgedrag, milieurelevantie en tijdsverloop na laatste controle. Gegevens worden zowel uit interne als externe bronnen opgehaald.

Technische werking

De variabelen naleefgedrag, milieurelevantie en tijdsverloop na laatste controle worden per bedrijf gewogen en leiden tot een prioritering van te controleren bedrijven.

Leverancier

Intern ontwikkeld