Releasenotes

Op deze pagina vind je wijzigingen in de software die handig zijn om te kennen als je bezoeker of redacteur bent.

 

17 mei 2024 

Voor redacteurs: 

Verbeterd: Publicatieproces  
Zoals eerder vermeld wordt er gewerkt aan de verbetering van het publicatieproces, vanwege de groei van het register. In deze release zitten een aantal optimalisaties voor de vormgeving van het webformulier. Deze (en toekomstige) verbeteringen testen we uitvoerig tot juli. Bij goed resultaat wordt het webformulier deze zomer vernieuwd. 

Voor bezoekers:

Verbeterd: Slimmer zoeken 
Het is nu mogelijk om een selectiefilter toe te passen bij het zoeken naar algoritmebeschrijvingen, waardoor je alleen resultaten krijgt die onder een bepaalde publicatiecategorie vallen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: 

  • Hoog-risico AI-systeem 

  • Impactvolle algoritmes 

  • Overige algoritmes 

3 mei 2024 

Voor redacteurs: 

Verbeterd: Publicatieproces 
Organisaties gebruiken een webformulier met een publicatieproces waarmee ze zelf de regie kunnen voeren over wat ze publiceren. Het publicatieproces kent meerdere stappen. Dit kwartaal bouwen we aan verbetering van het hele proces. Dat is nodig vanwege de groei van het register en we willen graag tegemoetkomen aan wensen van een steeds grotere groep redacteurs. De belangrijkste verbeteringen tot nu toe zijn: 

  • Het webformulier is beter vormgegeven voor een gebruiksvriendelijkere ervaring. 

  • Elke keer dat een algoritmebeschrijving wordt opgeslagen wordt er nu een conceptversie aangemaakt. Hierdoor is het mogelijk om eerder opgeslagen versies van beschrijvingen terug te draaien. 

Tot juli gaan we deze (en toekomstige) verbeteringen ook uitvoerig testen. Bij goed resultaat wordt het webformulier komende zomer vernieuwd. 

Toegevoegd: Nieuwe sjablonen 
In het webformulier kunnen organisaties gebruik maken van sjablonen van algoritmebeschrijvingen van leveranciers. Vanaf nu kunnen organisaties ook nieuwe sjablonen gebruiken om de beschrijving van het algoritme ‘Octobox Anonimiseren’ (van Octobox en DocDirekt) en ‘Meldingen openbare ruimte’ (van Gemeente Amsterdam) te publiceren. 

Opgelost: Organisatiedetails webformulier 
Het webformulier is door organisaties te gebruiken om een tekst te schrijven voor hun organisatiepagina in het Algoritmeregister. Daar kan aangegeven worden hoe organisaties omgaan met algoritmes en de publicatie daarover in het Algoritmeregister. Er deed zich kort een fout voor waarbij deze organisatiedetails niet opgeslagen konden worden. Deze fout is hersteld en alles werkt weer naar behoren. 

April 2024

Voor bezoekers:

Verbeterd: Suggesties voor organisaties op basis van zoekterm 
Onder de zoekbalk verschijnen tijdens het typen suggesties van organisaties waar mogelijk op gezocht wordt. Door op een suggestie te klikken, wordt de zoekterm automatisch aangevuld.

Verbeterd: Makkelijker navigeren naar alle algoritmebeschrijvingen 
Boven de zoekbalk is het totaal aantal algoritmes aanklikbaar. Door hierop te klikken kom je direct bij het overzicht van alle gepubliceerde algoritmebeschrijvingen terecht.

Verbeterd: Alle selectiefilters kunnen in één keer gewist worden 
Alle zoekcriteria die je hebt gebruikt bij het zoeken naar een algoritmebeschrijving of organisatie kunnen nu in een keer weggehaald worden door boven het filterblok op ‘Verwijder selectie’ te klikken.

Nieuw: Duidelijker wat er via de zoekbalk gezocht kan worden op een pagina 
Via de menu-opties ‘Algoritmes’ en ‘Organisaties’ kan er gezocht worden naar algoritmebeschrijvingen en organisaties die gepubliceerd hebben in het Algoritmeregister. De zoekbalk op die pagina’s heeft een titel gekregen om duidelijker te maken wat daar gevonden kan worden.

Nieuw: Het Algoritmeregister wordt automatisch vertaald naar het Fries (bèta)
Friese bezoekers kunnen nu ook gebruik maken van het Algoritmeregister. Via de Taalknop rechstboven op elke pagina (op mobiel via de 'Menu'-knop) is de website in het Fries te gebruiken. De algoritmebeschrijvingen in het Fries zijn automatisch vertaald. Hier kunnen fouten in zitten. Voor de originele beschrijvingen gaat u naar de Nederlandse versie van het Algoritmeregister. 

Maart 2024 

Voor bezoekers:

Aangepast: Tekstaanpassingen informatiepagina's
Het kopje 'Doelen van het Algoritmeregister' is toegevoegd aan de pagina 'Over het Algoritmeregister', waar onze zeven doelstellingen kort worden toegelicht.

Verbeterd: Webarchief
De webarchivering voor het Algoritmeregister werkt weer naar behoren. Voor meer informatie, klik hier.

Aangepast: de zoekbalk onthoudt nu de suggesties van de zoektern
Tijdens het intypen van een zoekopdracht verschijnen er suggesties onder de zoekbalk. Als buiten de zoekbalk geklikt wordt verdwijnen die suggesties, maar ze komen nu terug wanneer je weer in de zoekbalk klikt. 

Nieuw: Het is nu mogelijk om via de menu-optie ‘Organisaties’ te zoeken.
In het hoofdmenu bovenin is een optie ‘Organisaties’ waar je een lijst kan bekijken van alle organisaties die hebben gepubliceerd, met een opsomming van hun algoritmebeschrijvingen. Vanaf nu kan je vanaf die pagina de zoekbalk gebruiken om naar organisaties te zoeken.

Verbeterd: Zoeken met organisatie-afkorting geeft de optie weer om direct te navigeren naar de organisatiepagina
Het is nu mogelijk om direct naar een organisatiepagina te navigeren aan de hand van een afkorting, bijvoorbeeld BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) of UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Verbeterd: Met een organisatienaam als zoekterm vind je nu álle algoritmebeschrijvingen van die organisatie
Als je de naam van een organisatie intypt in de zoekbalk dan verwacht je minimaal álle algoritmebeschrijvingen van die organisatie te vinden. Dat was niet altijd het geval. De zoekfunctie is technisch aangepast om volledigheid te garanderen.

Verbeterd: Slimmer zoeken als een organisatienaam als zoekterm is gebruikt
Als je de verkorte of volledige naam van een organisatie in de zoekbalk intypte kreeg je als zoekresultaat álle algoritmeschrijvingen waar de organisatienaam ergens in de beschrijving voorkwam. Ook als dat algoritmebeschrijvingen van andere organisaties waren. Dat is niet altijd wat je zoekt. Daarom krijg je onder de zoekbalk nu suggesties waar je uit kunt kiezen. Daarmee kun je sneller en gerichter zoeken. De komende tijd zullen deze suggesties verder worden uitgebreid en verfijnd.

Aangepast: Publicatiestandaard wordt nu ook weergegeven
Bij de weergave van de zoekresultaten wordt nu ook weergegeven welke versie van de publicatiestandaard is gebruikt. Want per versie kan de beschikbare informatie verschillen.

Verbeterd: Bij downloads zie je dat de download nog bezig is
Door de groei van het Algoritmeregister duurt het downloaden inmiddels wat langer. Daarover krijg je nu feedback zodat je weet dat je even moet wachten totdat de download klaar is.

Voor redacteurs:

Nieuw: Algoritmebeschrijving Anonimiseren sneller gevuld met behulp van het sjabloon van eData B.V.
In het webformulier kunnen organisaties nu het sjabloon gebruiken van de leverancier eData B.V. (ook bekend als eSpecialisten B.V.) om de algoritmebeschrijving van Anonimiseren sneller in te vullen.

Aangepast: Controle van de link naar de eigen website op de organisatiepagina
Op dit register kunnen organisaties in een eigen organisatiepagina toelichten hoe zij met algoritmes omgaan. In het veld: 'Meer informatie' kan daar een link worden opgenomen naar een pagina op de eigen website. Het is het nu niet meer mogelijk om spaties in die link toe te voegen. Het is nu wel toegestaan om een slash ('/') aan het einde van een link toe te voegen.

Opgelost: Teksten die ingedeeld waren in alinea's met lege regels daartussen werden niet opgeslagen
Door een recentelijk ontstane bug werd informatie die verdeeld was over meerdere alinea's niet opgeslagen. Zo verdween er informatie. Dit is nu opgelost.


Februari 2024

Voor bezoekers:

Opgelost: Geen vreemd teken meer in CSV-download
Bij het downloaden van algoritmebeschrijvingen in een CSV-bestand kwam er soms een vreemd teken mee. Deze fout is nu opgelost.

Opgelost: Engelstalige Excel-download bevat nu Engelse labels
Bij het downloaden van Engelstalige algoritmebeschrijvingen werden Nederlandstalige labels getoond. Deze labels, te zien in kolom A, zijn nu vertaald naar het Engels.

Opgelost: Tabbladen in Excel-bestand worden opeenvolgend weergegeven
Bij het downloaden van algoritmebeschrijvingen met meerdere publicatiestandaarden, worden de tabbladen weergegeven van nieuwste naar oudste versie.  

Aangepast: Versie-informatie is hernoemd naar releasenotes
In het colofon is versie-informatie hernoemd naar releasenotes.

Opgelost: Geen HTML-code meer in Excel-downloads
Bij het downloaden van algoritmebeschrijvingen in een Excel-bestand kwam onbedoeld opmaakcode mee. Dit is technische code die bedoeld is voor weergave van tekst op de website. Deze fout is nu opgelost.

Voor redacteurs:

Nieuw: Sneller algoritmebeschrijving maken met hulp van een sjabloon
In het webformulier kun je nu sjablonen gebruiken om je algoritmebeschrijving sneller te kunnen invullen. Om te beginnen zijn 9 sjablonen beschikbaar gesteld door leveranciers die vooral leveren aan gemeenten. 

Aangepast: Publicatiestandaard versie nu 1.0 verplicht voor nieuwe algoritmebeschrijvingen
In december 2023 is de definitieve versie van de Publicatiestandaard vastgesteld. Het is nu niet meer mogelijk om nieuwe beschrijvingen te beginnen in een oudere versie van de standaard. Bestaande beschrijvingen kun je nog wel in een oudere standaard bewerken.

 

Januari 2024

Voor bezoekers:

Verbeterd: De downloadmogelijkheden zijn uitgebreid
Alle algoritmebeschrijvingen zijn in het register zijn te downloaden. Dat kan voor alle algoritmebeschrijvingen tegelijk in één heel groot bestand. Het kan ook per algoritmebeschrijving afzonderlijk. Het is nu mogelijk om algoritmebeschrijvingen zowel in het Nederlands én in het Engels te downloaden. En dat kan als Excelbestand of als CSV-bestand. Als je kiest voor CSV-bestand kun je die ook openen in Excel, maar om algoritmebeschrijvingen te openen in Excel werkt het handiger om ze als Excel-bestand te downloaden.

Nieuw: Zoektermen worden geel gearceerd in de zoekresultaten
Bij het zoeken zie je je zoekterm soms in de zoekresultaten geel gearceerd terug. Dat is zo als de term voorkomt in de korte beschrijving. Als de term ergens anders in een algoritmebeschrijving is gevonden dan zie je dat algoritme wel terug in de zoekresultaten, maar niet met de zoekterm geel gearceerd.

Verbeterd: Filtermogelijkheden werken nu ook in de Engelse weergave
Filtermogelijkheden in de ‘Algoritmes’-pagina werken nu ook in het Engels.

Verbeterd: Zoektermen gebruiken om te filteren
Je kunt zoektermen nu combineren met andere filteropties zodat je gerichter kunt zoeken.

Nieuw: Menu-optie: ‘Organisaties’
In het hoofdmenu bovenin is een nieuwe optie ‘Organisaties’ bijgekomen. Hier vind je nu een lijst van alle organisaties die hebben gepubliceerd, met een opsomming van hun algoritmebeschrijvingen. Organisaties hebben nu een nieuwe mogelijkheid om daar een eigen algemene toelichting bij te geven. Ook kunnen ze een uitleg geven over waarom zij niet op het Algoritmeregister publiceren.

Nieuw: Informatiepagina: ‘Kwetsbaarheid melden’
In de voettekst is een link opgenomen naar een nieuwe pagina met instructies hoe je een kwetsbaarheid in de beveiliging van de website kunt melden.

Opgelost: Organisaties worden nu in lijsten alfabetisch gesorteerd
Organisaties worden nu overal standaard in alfabetische volgorde weergegeven.

Aangepast: De link ‘Webarchief’ is hernoemd naar ‘Archief’
In de voettekst staat een link naar het dagelijks bijgewerkte webarchief van de website. De naam van deze link is aangepast naar ‘Archief’. Dat is om aan te sluiten bij de naamgeving op andere overheidssites.

Voor redacteurs:

Nieuw: Er is schrijfhulp beschikbaar voor spel- en taalfouten
Bij het invullen van het webformulier wordt nu automatisch een spellingscontrole uitgevoerd zoals in een tekstverwerker en worden verbetersuggesties gegeven.

Nieuw: Je kunt nu informatie over je organisatie toevoegen
Je hebt nu de mogelijkheid extra informatie te geven over hoe de organisatie omgaat met algoritmes en de publicatie daarvan op het Algoritmeregister. Ook is er een mogelijkheid om een link toe te voegen naar een informatiepagina op de eigen website van de organisatie. Vraag je contactpersoon om je te helpen die voor de eerste keer te gebruiken.

December 2023

Voor bezoekers:

De zoekresultaten worden compacter weergegeven
De bezoeker ziet nu meer zoekresultaten in één oogopslag.

Er worden zoeksuggesties weergegeven
De bezoeker krijgt suggesties onder de zoekbalk te zien op basis van de ingetypte letters.

Het webarchief is toegevoegd aan de footer
Voor meer informatie, klik hier.

Het register wordt automatisch vertaald naar het Engels
Internationale bezoekers kunnen nu ook gebruik maken van het Algoritmeregister.

De downloadknop
De knop waarmee je eerst een CSV-bestand downloadde, downloadt nu een Excelbestand.

Voor redacteurs:

Organisatiepagina
In de organisatiedetails pagina kan de redacteur extra informatie beschrijven over hoe zij omgaan met algoritmes en de publicatie ervan.

Technische foutjes die ontstonden bij het downloaden van een algoritmebeschrijving zijn opgelost
Waar de redacteur eerst velden leeg of incompleet kon achterlaten en opslaan, krijgt deze nu een foutmelding. In deze foutmelding staat voor welk veld nog actie nodig is.

November 2023 

Voor bezoekers:

De zoekmachine is geüpdatet
Er kan nu gezocht worden op combinaties van zoekwoorden, spelfouten, afkortingen en synoniemen.

De zoekresultaten worden onderverdeeld in organisatietypes
Aan de linkerkant van de zoekresultaten krijgt de gebruiker de optie om te kiezen voor een organisatietype en ziet daarbij een overzicht van de gekozen filters.

Voor redacteurs:

De redacteur ziet hoe ver het webformulier is ingevuld
Aan de hand van een progressiebalk boven het invulformulier ziet de redacteur hoe compleet de algoritmebeschrijving is.  

De definitieve versie van de Publicatiestandaard is beschikbaar
Algoritmebeschrijvingen op het register hebben een vaste tekststructuur: de Publicatiestandaard. Eerder was deze standaard nog in ontwikkeling en zijn verschillende conceptversies naast elkaar in gebruik genomen. Per december is de definitieve 1.0-versie beschikbaar gekomen. Nieuwe algoritmebeschrijvingen kan de redacteur het beste direct in dit nieuwe formaat publiceren. Bestaande beschrijvingen kun de redacteur van het oude formaat migreren naar het nieuwe formaat. Dat hoeft niet direct, maar wordt wel aangeraden. Zo helpt de redacteur de kwaliteit van het register te verbeteren. Hulp bij migratie is beschikbaar.

Oktober 2023 

Voor redacteurs:

De downloadopties zijn uitgebreid
De algoritmebeschrijvingen zijn op het webformulier in enkele vorm en in bulk te downloaden in Microsoft Word, in Microsoft Excel, of als PDF.

Het publicatieproces is versneld
Het publiceren van een algoritmebeschrijving vindt nu na vrijgave van de redacteur meteen plaats.

Het webformulier bevat versiebeheer 
Redacteurs kunnen nu op de overzichtspagina van het webformulier zien wie de algoritmebeschrijving(en) voor het laatst heeft bewerkt.

Het webformulier is verhuisd  
Na een testperiode is het webformulier verhuisd naar https://algoritmes.overheid.nl/webformulier. Dit geldt ook voor de aanlever-API, die is verhuisd naar https://algoritmes.overheid.nl/aanleverapi