Toegankelijkheid

Bij het ontwikkelen van deze website worden de wensen en eisen voor een toegankelijke website direct ingebouwd. Het bouwteam van het Algoritmeregister is getraind in digitale toegankelijkheid. Een onafhankelijke toegankelijkheidsexpert levert regelmatig advies.

Deze website voldoet aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accesibility Guidelines.

Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Voor meer informatie: