Over het Algoritmeregister

De regering wil dat de overheid algoritmes verantwoord gebruikt. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat algoritmes voldoen aan de waarden en normen van de samenleving. En er moet uitleg zijn over hoe algoritmes werken. Dat doet de overheid door algoritmes voor het gebruik te controleren op hoe ze werken en op eventuele discriminatie en willekeur daarbij. Wanneer de overheid open is over algoritmes en hun toepassing, kunnen burgers, organisaties en media haar kritisch volgen en controleren of ze de wet en de regels volgt.

Verantwoord algoritmegebruik

Onder andere de volgende trajecten dragen bij aan verantwoord algoritmegebruik:

  1. Het Algoritmeregister helpt om algoritmes vindbaar te maken, beter uit te leggen en hun toepassing en resultaten begrijpelijk te maken.
  2. De Algoritmetoezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) coördineert de controle op algoritmes: voldoen de algoritmes van de overheid aan alle regels die daarvoor gelden? Meer informatie over de toezichthouder.
  3. Het ministerie van BZK werkt aan het Implementatiekader 'Inzet van algoritmes'. Dat maakt voor overheden duidelijk welke eisen er gelden voor algoritmes en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun algoritmes aan die eisen kunnen voldoen.
  4. Wetgeving: er komt een wettelijk kader voor transparantie van algoritmes. Dat is aangekondigd in de kamerbrief van december 2022.

Open ontwikkeling

In december 2022 is de eerste versie van het Algoritmeregister gelanceerd. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling. Doordat we de oplossing in de praktijk brengen kunnen we kennis en ervaring op doen. We ontwikkelen het register open door, samen met experts, (potentiële) gebruikers en belanghebbenden.

Wil je daaraan bijdragen?

Steeds meer algoritmes

Het Algoritmeregister is nog niet compleet. Het aanleveren van informatie over algoritmes is nu nog niet verplicht voor overheidsorganisaties. Die verplichting komt er wel aan. Voor die tijd publiceren steeds meer overheidsorganisaties algoritmes uit eigen beweging in het register. Omdat zij open en transparant willen zijn over hun processen en de inzet van algoritmes daarbij.

Lees bijvoorbeeld het verhaal van de gemeente Amersfoort en van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.