Terug naar alle algoritmes

Wijkaanpak

Betere en goed onderbouwde besluitvorming om interventies van de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Organisatie
Gemeente Assen
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Wonen
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Wijkaanpak

Korte omschrijving

Betere en goed onderbouwde besluitvorming om interventies van de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Organisatie

Gemeente Assen

Thema

  • Ruimte en infrastructuur
  • Wonen

Status

In gebruik

Begindatum

2023-08

Einddatum

2023-09

Contactgegevens

info@assen.nl

Link naar publiekspagina

https://www.assen.nl/privacyverklaringavg-algemene-verordening-gegevensbescherming

Publicatiecategorie

Overige algoritmes

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Betere en goed onderbouwde besluitvorming om interventies van de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.
Subdoelen
  • Effectiever en efficiënter analyseren van wat er aan data binnen een wijk beschikbaar is en welke verbanden mogelijk (correlatie) het meeste effect gaan hebben. 
  • Met een AI-analyse maken we de beoordeling van de data persoonsonafhankelijker.
  • Transparantie en herleidbaarheid van de analyse.
  • Ervaring opdoen met de (on)mogelijkheden van AI.

Afwegingen

De te verwachten uitkomsten van het algoritme maken naar verwachting weinig inbreuk op de gerelateerde grondrechten. 
De mogelijke risico's van het algoritme worden gemitigeerd door embedding in het proces van de wijkaanpakken.
Dit weegt op tegen de naar verwachting grote opbrengsten in tijdwinst, uitlegbaarheid en doorlooptijd.

Menselijke tussenkomst

Uitkomsten worden gebruikt in de analyse fase en getoetst met inwoners (participatie) en partners.

Risicobeheer

Stigmatisering is het grootste gevaar. Dit wordt bestreden door dit in gesprek te brengen met inwoners en er in de communicatie veel aandacht voor te hebben.

Wettelijke basis

Algemene bestuursopdracht voor het doen van onderzoek.
Voor het verwerken van het wijkonderzoek gegevens zijn deze geanonimiseerd in lijn met de AVG (DPIA uitgevoerd).

Werking

Gegevens

Wijkonderzoeksdata van 2019 en 2022 van gemeente Assen 
Open data overheid (CBS, politie, RIVM, kadaster, dego, VNG realisatie, belastingdienst, lisa, aedes)

Technische werking

Machinelearning (gradient boosting model)
Explainable AI (t-shape model)

Leverancier

Clappform