Terug naar alle algoritmes

Inkomensverklaring

De inkomensverklaring (hierna IKV) vermeldt het inkomen en vermogen van de aanvrager en een eventuele partner. De IKV kan worden aangevraagd door een burger bij de Raad voor Rechtsbijstand en gebruikt voor een verzoek tot korting op juridische kosten

Organisatie
Raad voor Rechtsbijstand
Thema
Recht
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Inkomensverklaring

Korte omschrijving

De inkomensverklaring (hierna IKV) vermeldt het inkomen en vermogen van de aanvrager en een eventuele partner. De IKV kan worden aangevraagd door een burger bij de Raad voor Rechtsbijstand en gebruikt voor een verzoek tot korting op juridische kosten

Organisatie

Raad voor Rechtsbijstand

Thema

Recht

Status

In gebruik

Begindatum

10-2015

Contactgegevens

algoritme@rvr.org

Publicatiecategorie

Overige algoritmes

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Het doel van de IKV is een overzicht opleveren van het inkomen en vermogen van de aanvrager.

De IKV kan voor verschillende doelen worden gebruikt. Met de IKV kan worden bepaald of de aanvrager korting krijgt op kosten, of deze niet hoeft te betalen (hierna: kwijtschelding). Het gaat om kosten van:

·         rechtshulpverlening (ook in het buitenland);

·         griffierechten (kosten voor een procedure) bij de rechtbank;

·         de notaris bij bijvoorbeeld bij familiezaken zoals het opmaken van een testament;

·         een aanvraag verblijf of verblijfsvergunning voor gezinshereniging.

Een aanvrager heeft recht op korting of kwijtschelding als het inkomen en vermogen onder een bepaalde grens uitkomt. Hierbij wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van de aanvrager van 2 jaar geleden, deze informatie wordt opgehaald bij de BRP en de BD en bij elkaar opgeteld.

Indien het inkomen lager is dan de inkomens- en vermogensgrens, kan de aanvrager in bovengenoemde situaties in aanmerking komen voor korting of kwijtschelding van kosten. De aanvrager kan de IKV indienen bij de rechtbank, notaris of Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van het IKV kan een verzoek om korting of kwijtschelding door (een van de) bovenstaande partijen worden toegewezen of afgewezen.

Afwegingen

Jaarlijks komen er bij de Raad voor Rechtsbijstand een paar duizend aanvragen binnen voor een inkomensverklaring. Er is voor gekozen om de inkomensverklaring automatisch te berekenen. Het automatisch berekenen in plaats van handmatig berekenen heeft vooral als voordeel dat er:

·         sneller aanvragen opgeleverd kunnen worden;

·         minder fouten worden gemaakt als de berekening geautomatiseerd plaatsvindt.

Menselijke tussenkomst

Een IKV aanvraag wordt vanuit de mailbox of het Burgerportaal geregistreerd in het systeem van de Raad voor Rechtsbijstand. Daarna worden de berekende gegevens handmatig overgenomen door een medewerker in de IKV-brief. Hierna wordt deze brief verzonden naar de aanvrager.

Als de aanvrager het niet eens is met het overzicht van het inkomen en vermogen in de IKV, bijvoorbeeld omdat de financiële situatie inmiddels is veranderd, dan kan er een peiljaarverlegging worden aangevraagd. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld niet naar het inkomen van 2 jaar geleden, maar het huidige inkomen van de aanvrager wordt gekeken. Hierdoor kan de IKV een ander inkomen en vermogen tonen.

Risicobeheer

De beschikbaarheid van het IKV-portaal wordt gemonitord in een dashboard door de financiële afdeling van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wettelijke basis

artikel 7b Wet op Rechtsbijstand

artikel 34 Wet op Rechtsbijstand

Werking

Gegevens

Op de IKV staan de volgende gegevens: Burgerservicenummer, naam, adres, woonplaats- gegevens en de inkomens- en vermogensgegevens van de aanvrager. Deze gegevens worden opgehaald bij de Belastingdienst (BD) en de Basisregistratie personen (BRP). De gegevens in het BRP worden bijgehouden door de gemeentes.

Technische werking

Op het moment dat een burger een aanvraag doet via het burgerportaal, wordt de aanvraag in ons systeem geregistreerd. De gegevens worden via een automatische koppeling opgehaald uit het BRP en BD, geautomatiseerd opgeteld en verwerkt in het systeem van de Raad voor Rechtsbijstand.