Terug naar alle algoritmes

Loki

Kadaster

Hoe helpt een chatbot om informatie uit kadastrale databronnen toegankelijk te maken voor burgers? Dat onderzochten we met Loki.

Laatst gewijzigd op 4 juni 2024 om 11:19 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Overige algoritmes
Impacttoetsen
Veld niet ingevuld.
Status
In ontwikkeling

Algemene informatie

Thema

  • Ruimte en infrastructuur
  • Werk
  • Wonen

Begindatum

Veld niet ingevuld.

Contactgegevens

https://formulieren.kadaster.nl/contact_kadaster_algoritmeregister

Link naar publiekspagina

https://labs.kadaster.nl/cases/loki

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Met Loki willen we laten zien wat de aangetoonde waarde is van een chatbot bij het opvragen van informatie uit onze data.

Afwegingen

Virtuele assistenten, zoals Siri, Alexa en de Google Assistent worden steeds populairder. Daarin spreekt de gebruiker een vraag in of wordt de vraag niet ingetypt. Daarnaast ontwikkelen we de Kadaster Knowledge Graph. Hierdoor ontstaan allerlei nieuwe inzichten over hoe we in de toekomst data moeten presenteren. We willen onderzoeken hoe we de data het beste kunnen presenteren.

Menselijke tussenkomst

Veld niet ingevuld.

Risicobeheer

minimaal risico

Wettelijke basis

In artikel 2a lid c Kadasterwet staat: “een doelmatige informatievoorziening van de overheid ten behoeve van de goede vervulling van publiekrechtelijke taken en de nakoming van wettelijke verplichtingen door bestuursorganen”. Kortom, wij willen onze informatie beschikbaar maken voor een zo groot mogelijk publiek. Dus ook aan burgers.

Werking

Gegevens

Loki maakt gebruik van openbare gegevens in de BAG, BRK (Kadastrale kaart), BRT en WOZ.

Technische werking

  1. chatbot framework Rasa
  2. speech-to-text API van Microsoft Azure 
  3. knowledge graph voor het verbinden data uit verschillende registraties en SPARQL-endpoints.