Terug naar alle algoritmes

Parkeercontrole scanauto

In Arnhem rijden scanauto's rond, die bestuurd worden door medewerkers van het parkeerbedrijf P1. Via deze scanauto's wordt via kentekenherkenning bekeken of er parkeerrecht is en zo niet, wordt een naheffing (parkeerbon) verstuurd.

Organisatie
Gemeente Arnhem
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimte en infrastructuur
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Parkeercontrole scanauto

Korte omschrijving

In Arnhem rijden scanauto's rond, die bestuurd worden door medewerkers van het parkeerbedrijf P1. Via deze scanauto's wordt via kentekenherkenning bekeken of er parkeerrecht is en zo niet, wordt een naheffing (parkeerbon) verstuurd.

Organisatie

Gemeente Arnhem

Thema

  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimte en infrastructuur

Status

In gebruik

Begindatum

01-2019

Contactgegevens

algoritmeregister@arnhem.nl

Link naar publiekspagina

https://www.arnhem.nl/Inwoners/parkeren/Privacyverklaring_parkeren_gemeente_Arnhem

Publicatiecategorie

Impactvolle algoritmes

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Hoofddoel: De verwerking Scanauto heeft als doel het (deels geautomatiseerd) handhaven van het betaald parkeren. (wel persoonsgegevens)

Subdoel 1: Meten van de betaalbereidheid (geen persoonsgegevens)

Subdoel 2: Meten van parkeerdruk (geen persoonsgegevens)

Afwegingen

Door de inzet van scanauto's kan de gemeente Arnhem de parkeerhandhaving eenvoudiger, efficiënter en zorgvuldiger uitvoeren. Een BOA toetst of het algoritme juist is uitgevoerd. Hierdoor is de kans op fouten, dat wil zeggen onjuist opgelegde aanslagen, beperkt.

Menselijke tussenkomst

De foto's worden bekeken door een medewerker van P1 (medewerker belast met een fiscale handhavingstaak). De medewerker bekijkt de omgevingsfoto’s of er daadwerkelijk sprake is van onbetaald parkeren en of hier een naheffing voor verschuldigd is. Bij twijfel is het de regel dat geen naheffing wordt opgelegd of dat wordt het doorgestuurd naar een controleur op straat die het beter kan beoordelen. Er is dus altijd sprake van een menselijke tussenkomst en er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen. Het algoritme geeft dus informatie en dit stelt een medewerker in staat om, mede op basis hiervan, het juiste besluit te nemen. Het algoritme heeft dus niet het laatste woord, maar een controleur.

Risicobeheer

In onderhavige situatie is het grootste risico dat het systeem een kenteken verkeerd herkent en dat een individu een boete ontvangt terwijl diegene dat niet verdient. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een letter of cijfer op het kenteken foutief wordt herkend door zowel het algoritme als de controleur. Om eerdergenoemd risico te beheersen, krijgen individuen de mogelijkheid om via de website https://arnhem.parkeer.nl binnen 6 weken bezwaar te maken (digitaal). Tevens bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit.

Wettelijke basis

Inzet scanauto & Opleggen naheffing: gemeentewet, artikel 225, lid 1 en artikel 234, lid 3  

Betalen naheffing: Verordening parkeren en parkeerbelastingen 2024, artikel 6 lid 2-4  


Links naar wettelijke basis

  • Verordening Parkeren en Parkeerbelastingen Arnhem 2024: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR705828/
  • Gemeentewet : https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2024-01-31

Toelichting op impacttoetsen

De gemeente Arnhem heeft op de inzet van de scanauto's een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd.

Werking

Gegevens

Overzicht persoonsgegevens

1) Kentekens (algemeen)


2) Parkeerrecht (algemeen)


3) Foto's (Algemeen, geen bijzondere pg, geen onderscheid in ras of geaardheid)


4) Financiële gegevens - naheffing (algemeen)

Technische werking

De scanauto rijdt dagelijks rondjes door de gemeente Arnhem om te controleren of automobilisten betaald hebben voor een parkeerplek. Boven op de auto zitten camera’s. Deze camera’s scannen automatisch alle kentekens van geparkeerde auto’s en gebruiken een beeldherkenningsalgoritme om kentekens te identificeren. De kentekens worden vergeleken met een database die alle geregistreerde parkeerrechten bevat, zowel die van vergunninghouders als van gekochte kaartjes. Een positieve uitslag betekent dat de auto een geldig parkeerrecht heeft. Bij een negatieve uitslag is er iets niet in orde en wordt dit gecontroleerd door een BOA.

Leverancier

ScanACar