Terug naar alle algoritmes

Teeltplan controle agrarische gronden

Rijksvastgoedbedrijf

Op basis van satellietbeelden vindt gewasherkenning plaats die gecontroleerd worden met voorgeschreven teeltplannen in pachtovereenkomsten.

Laatst gewijzigd op 27 maart 2024 om 10:10 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Overige algoritmes
Impacttoetsen
Veld niet ingevuld.
Status
In gebruik

Algemene informatie

Thema

Natuur en milieu

Begindatum

03-2022

Contactgegevens

postbus.rvb.pacht@rijksoverheid.nl

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Vanuit de pachtadministratie worden bij kortlopende overeenkomsten voor akkerbouwpercelen teeltplannen voorschreven met als doel de bodemkwaliteit op niveau te houden of te verbeteren. In de praktijk werd vaak afgeweken en hoogrenderende gewassen geteeld die een zwaardere belasting zijn voor de bodemkwaliteit. Het controleren was arbeidsintensief, controleurs moesten alle percelen langslopen om te beoordelen of er sprake was van een afwijking. Met ondersteuning van dit algoritme is het mogelijk afwijkingen vroegtijdig in een groeiseizoen te signaleren en controleurs gericht aansturen welke percelen bezocht moeten worden en ter plaatse constateren of er daadwerkelijk sprake is van een afwijking. Bij een afwijking worden pachters gesommeerd zich te houden aan het voorgeschreven teeltplan. Dit kan door middel van een waarschuwing, boetebeding in overeenkomst of beëindiging van overeenkomst.

Afwegingen

Voordelen:

  1. Door gerichte controle behoudt bodemkwaliteit.
  2. Efficienty, minder personele inzet door gerichtere controle.
  3. Volledig, alle percelen worden gecontroleerd.


Nadelen:

  1. Bij bewolkt weer zijn percelen niet goed waar te nemen, dus niet alle beeldmateriaal kan gebruikt worden.
  2. Sterke klimaat schommelingen van extreme droogte, regen of warmte kan groeicurve gewassen beïnvloeden waardoor minder nauwkeurig herkenning plaats kan vinden.

Menselijke tussenkomst

Bij bureaudesk controle worden afwijkingen doorgegeven aan controleurs in het veld. Een controleur dient vervolgens visueel vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een afwijking. Er wordt vervolgens beeldmateriaal (foto's) gemaakt en pachter wordt hierop aangesproken.

Risicobeheer

Een van de grootste risico's is een foutieve signalering (afwijking), dit risico wordt ondervangen door een visuele controle ter plaatse.

Werking

Gegevens

  1. Kadastrale informatie
  2. Openbare laag resolutie satellietbeelden (Sentinel 1 en 2)
  3. Teeltplan informatie uit pachtcontract.

Leverancier

Geronimo AI