Kwaliteitsbepaling van de foto voor opname in het reisdocument