Terug naar alle algoritmes

Anonimiseringstool

Applicatie om documenten te anonimiseren

Organisatie
Gemeente Waddinxveen
Thema
Organisatie en bedrijfsvoering
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Anonimiseringstool

Korte omschrijving

Applicatie om documenten te anonimiseren

Organisatie

Gemeente Waddinxveen

Thema

Organisatie en bedrijfsvoering

Status

In gebruik

Begindatum

01-2022

Contactgegevens

privacy@waddinxveen.nl

Link naar publiekspagina

www.waddinxveen.nl

Publicatiecategorie

Overige algoritmes

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Voorkomen dat vertrouwelijke gegevens openbaar worden, in het bijzonder bij de uitvoering van de Woo. Hiermee beschermen we gegevens van onze burgers en bedrijven.

Afwegingen

De uitvoering van de Woo verplicht (actieve) openbaarmaking. Dit algoritme helpt om persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te herkennen in documenten en deze snel, digitaal ondersteund te anonimiseren.

Menselijke tussenkomst

Ja, het besluit te publiceren en de beoordeling van de juiste afscherming van gegevens ligt altijd bij een mens.

Risicobeheer

Laag risico. Een ambtenaar controleert altijd of er op de juiste wijze is geanonimiseerd.

Wettelijke basis

Wet Open Overheid (Woo) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Werking

Gegevens

Vertrouwelijke gegevens

Technische werking

Algoritme herkent vertrouwelijke gegevens en leert van menselijke aanpassingen.

Leverancier

OCTOBOX