Terug naar alle algoritmes

Datamask anonimiseringstool

Herkennen en anonimiseren van privacygevoelige informatie in documenten

Organisatie
Gemeente Wijk bij Duurstede
Thema
Veld niet ingevuld.
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Datamask anonimiseringstool

Korte omschrijving

Herkennen en anonimiseren van privacygevoelige informatie in documenten

Organisatie

Gemeente Wijk bij Duurstede

Thema

Veld niet ingevuld.

Status

In gebruik

Begindatum

Veld niet ingevuld.

Contactgegevens

info@wijkbijduurstede.nl

Link naar publiekspagina

https://www.wijkbijduurstede.nl/over-wijk-bij-duurstede/privacyverklaring

Publicatiecategorie

Overige algoritmes

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Met een tool maskeren wij persoonsgegevens. Dit doen wij bij het ter inzage leggen van besluiten en bij opgevraagde documenten voor bijvoorbeeld bezwaren, Woo-verzoeken en andere informatieverzoeken.
Impact is laag: Het algoritme zoekt specifiek naar persoonsgegevens en maskeert deze ongeacht de verdere inhoud van documenten.

Afwegingen

Deze tool helpt ons om persoonlijke gegevens te herkennen en snel (en digitaal) te maskeren.

Menselijke tussenkomst

Elke gemaskeerde tekst in een document wordt door een medewerker goedgekeurd of afgekeurd.

Risicobeheer

Laag

Wettelijke basis

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet Open Overheid (WOO)
Algemene wet bestuursrecht (Abw)

Werking

Gegevens

persoonsgegevens, bijvoorbeeld mailadres, adresgegevens of handtekening

Technische werking

Slimme functies, zoals ingestelde regels of sjablonen, maken het mogelijk om per document of als bulk te anonimiseren. Op deze manier kan ook de wijze en de mate van anonimisering van door u veel gebruikte (standaard) documenten ingesteld worden. De software gaat vervolgens met patroonherkenning en Natural Language Processing op zoek naar namen, adressen, geboortedata, specifieke ingestelde woorden, handtekeningen of reguliere expressies (zoals e-mail, IBAN, BSN). De DataMask software herkent deze en doet suggesties om deze te maskeren of anonimiseert volledig automatisch.

Leverancier

Datamask B.V.

Link naar broncode

https://www.datamask.nl/documenten-anonimiseren/software