Terug naar alle algoritmes

iBurgerzaken e-diensten

Inwoners en ondernemers krijgen de mogelijkheid om digitaal burgerzakenproducten aan te vragen via de gemeentelijke website. Om aangiften automatisch te verwerken voert het systeem verschillende controles uit.

Organisatie
Gemeente Lochem
Thema
Organisatie en bedrijfsvoering
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

iBurgerzaken e-diensten

Korte omschrijving

Inwoners en ondernemers krijgen de mogelijkheid om digitaal burgerzakenproducten aan te vragen via de gemeentelijke website. Om aangiften automatisch te verwerken voert het systeem verschillende controles uit.

Organisatie

Gemeente Lochem

Thema

Organisatie en bedrijfsvoering

Status

In gebruik

Begindatum

06-2014

Contactgegevens

info@lochem.nl

Publicatiecategorie

Overige algoritmes

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Doel

Het doel van de e-diensten met het onderliggende algoritme is inwoners en ondernemers maximaal ondersteunen/begeleiden bij een digitale aanvraag. Daardoor kan deze aanvraag juist en volledig worden ingediend. Het algoritme controleert verschillende gegevens van de inwoner. Als er geen bijzonderheden geconstateerd worden in de aanvraag of aangifte kan deze verwerkt worden zonder tussenkomst van een burgerzakenmedewerker.


Als er wel een of meerdere bijzonderheden geconstateerd worden komt de aanvraag/aangifte altijd terecht in een werklijst. Daar wordt deze gecontroleerd door een burgerzakenmedewerker. Het algoritme kan alleen automatisch een aanvraag/aangifte goedkeuren. Een aanvraag/aangifte afkeuren kan alleen de burgerzakenmedewerker.


Impact

De impact is dat een dergelijke aanvraag efficiënt kan worden afgehandeld door de gemeente; burger/bedrijf heeft namelijk diverse stappen (werkzaamheden) al uitgevoerd waardoor de ambtenaar meer tijd overhoudt voor de bijzondere en/of ingewikkelde aangiften/aanvragen die de gemeente ontvangt. In een aantal gevallen kan deze aanvraag zelfs volledig automatisch worden verwerkt. De kwaliteit van de dienstverlening gaat door deze diensten omhoog, net als de kwaliteit van de gegevens in de BRP.

Afwegingen

Alle aanvragen via de balie afhandelen is voor gemeenten geen optie meer. Dat komt door de aantallen en de tijdsdruk. Een algoritme biedt inwoners en ondernemers begeleiding bij (digitale) aanvragen. Een gemeente kan ervoor kiezen om elke digitale aanvraag nog ter beoordeling aan de burgerzakenmedewerker aan te bieden voordat deze wordt afgehandeld. Voor mensen die niet of minder digivaardig zijn, bestaat er altijd nog de mogelijkheid om via de balie van de gemeente de aanvraag te doen.

Menselijke tussenkomst

Het algoritme gaat uit van een positief scenario. Daardoor worden alleen eenvoudige aangiften en aanvragen automatisch verwerkt. Wanneer een of meerdere bijzonderheden optreden, dan wordt de aanvraag/aangifte altijd door een medewerker beoordeeld. Bij  een afwijzing is het altijd de medewerker die dit doet en nooit het algoritme.

Risicobeheer

Veld niet ingevuld.

Wettelijke basis

Wet basisregistratie personen
Wet rechten burgerlijke stand

Werking

Gegevens

Gegevens die worden gebruikt komen uit de BRP, burgerlijke stand registers, KvK, CRB (Centraal Rijbewijzenregister) en aangehaakte gegevens.

Leverancier

PinkRoccade Local Government