Dienst Terugkeer en Vertrek

Over deze organisatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid. Vreemdelingen zijn mensen die in Nederland verblijven en (nog) niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Daaronder valt ook het terugkeerbeleid en de aanpak van illegaal verblijf. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voert dit beleid uit. DT&V organiseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Bij het organiseren van het vertrek wordt heel sterk gekeken naar de specifieke omstandigheden van een individuele vreemdeling met betrekking tot terugkeer, zoals bijvoorbeeld gezinssamenstelling, land van herkomst en reisroute. Deze omstandigheden worden geanalyseerd door medewerkers van DT&V (de regievoerders). Bij deze analyse maakt de DT&V geen gebruik van algoritmes, iedere vreemdeling en iedere situatie is uniek.


Als organisatie streven wij naar transparantie over onze werkzaamheden. Daarom is er een intern onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van algoritmen. We komen tot de conclusie dat er geen algoritmen worden gebruikt bij onze werkzaamheden. Als er in de toekomst impactvolle algoritmen worden gebruikt, zorgen wij ervoor dat deze in het algoritme register worden gepubliceerd.

Meer informatie:  

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl