Terug naar alle algoritmes

iBurgerzaken e-diensten

Gemeente Noordoostpolder

Inwoners en ondernemers van de gemeente Noordoostpolder kunnen digitaal burgerzakenproducten aanvragen via onze website. Om aangiften automatisch te verwerken voert het systeem controles uit op de persoonslijst, het adres en aangehaakte gegevens.

Laatst gewijzigd op 30 mei 2024 om 14:45 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Impactvolle algoritmes
Impacttoetsen
Veld niet ingevuld.
Status
In gebruik

Algemene informatie

Thema

Organisatie en bedrijfsvoering

Begindatum

11-2023

Contactgegevens

info@noordoostpolder.nl

Link naar publiekspagina

https://www.noordoostpolder.nl/privacy

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Het doel van de e-diensten met het onderliggende algoritme is inwoners en ondernemers maximaal ondersteunen/begeleiden bij een digitale aanvraag. Daardoor kan deze aanvraag juist en volledig worden ingediend. Het algoritme controleert verschillende gegevens van de inwoner. Als er geen bijzonderheden geconstateerd worden in de aanvraag of aangifte kan deze verwerkt worden zonder tussenkomst van een burgerzakenmedewerker.
Het doel van de e-diensten met het onderliggende algoritme is inwoners en ondernemers maximaal ondersteunen/begeleiden bij een digitale aanvraag. Daardoor kan deze aanvraag juist en volledig worden ingediend. Het algoritme controleert verschillende gegevens van de inwoner. Als er geen bijzonderheden geconstateerd worden in de aanvraag of aangifte kan deze verwerkt worden zonder tussenkomst van een burgerzakenmedewerker.
De impact is dat een dergelijke aanvraag efficiënt kan worden afgehandeld door de gemeente; burger/bedrijf heeft namelijk diverse stappen (werkzaamheden) al uitgevoerd waardoor de ambtenaar meer tijd overhoudt voor de bijzondere en/of ingewikkelde aangiften/aanvragen die de gemeente ontvangt. In een aantal gevallen kan deze aanvraag zelfs volledig automatisch worden verwerkt. De kwaliteit van de dienstverlening gaat door deze diensten omhoog, net als de kwaliteit van de gegevens in de BRP.

Afwegingen

Een algoritme biedt inwoners en ondernemers 24/7 begeleiding bij (digitale) aanvragen. Een juist en volledig ingevulde aanvraag die aan de daarvoor geldende criteria voldoet kan direct worden verwerkt. Controles door medewerkers kunnen altijd plaatsvinden. Voor mensen die niet of minder digivaardig zijn bestaat er altijd nog de mogelijkheid om via de balie van de gemeente of per post de aanvraag te doen.

Menselijke tussenkomst

Het algoritme gaat uit van een positief scenario. Daardoor worden alleen eenvoudige aangiften en aanvragen automatisch verwerkt. Wanneer een of meerdere bijzonderheden optreden, dan wordt de aanvraag/aangifte altijd door een medewerker beoordeeld. De medewerker controleert deze aanvraag en kiest voor verwerken of afwijzen. Bij afwijzing is het altijd de medewerker die dit doet en nooit het algoritme.

Risicobeheer

Veld niet ingevuld.

Wettelijke basis

Wet basisregistratie personen
Wet rechten burgerlijke stand
Wegenverkeerswet 1994

Link naar verwerkingsregister

Privacy | Gemeente Noordoostpolder

Werking

Gegevens

Gegevens die worden gebruikt komen uit de BRP, burgerlijke stand registers, KvK, CRB (Centraal Rijbewijzenregister) en aangehaakte gegevens.

Technische werking

Via de website van de gemeente Noordoostpolder kan een inwoner of ondernemer een e-dienst starten. Iedere aanvraag wordt tijdens het invullen al getoetst tegen de voor de aanvraag geldende wet- en regelgeving. Een volledig ingevulde digitale aanvraag/aangifte komt ter beoordeling en afhandeling van een burgerzakenmedewerker, op de werklijst in iBurgerzaken. Bij het openen van een aanvraag of aangifte op de werklijst is het voor de burgerzakenmedewerker zichtbaar welke controle een meldingen heeft opgeleverd, voor een juiste beoordeling en afhandeling. De gemeente Noordoostpolder kan voor een aantal digitale aanvragen kiezen of iBurgerzaken, deze zonder tussenkomst van een burgerzakenmedewerker, automatisch mag verwerken. iBurgerzaken verwerkt een aanvraag geheel automatisch als geen enkele controle een waarschuwing oplevert. Daarnaast kan de organisatie ook kiezen in welke situaties de aanvraag altijd op de werklijst ter beoordeling en afhandeling komt. Bijvoorbeeld voor een verhuizing binnen Nederland als er sprake is van overbewoning op het nieuw adres.

Leverancier

PinkRoccade