Terug naar alle algoritmes

Datamask

Gemeente Haarlem

Algoritme herkent en anonimiseert (persoons)gegevens en vertrouwelijke gegevens in documenten voordat deze gepubliceerd worden.

Laatst gewijzigd op 15 juli 2024 om 7:15 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Overige algoritmes
Impacttoetsen
DPIA
Status
In gebruik

Algemene informatie

Thema

Organisatie en bedrijfsvoering

Begindatum

2023-12

Contactgegevens

algoritmen@haarlem.nl

Verantwoord gebruik

Doel en impact

De anonimiseringssoftware wordt ingezet om invulling te geven aan enerzijds transparantie en anderzijds aan de noodzakelijke bescherming van de personen en bedrijven op wie de documenten betrekking hebben.

Afwegingen

De gemeente Haarlem heeft te maken met diverse wet- en regelgeving waarbij er zowel actief als op verzoek informatie openbaar moet worden gemaakt. Deze informatie kan privacygevoelige informatie bevatten, waarbij het van belang is dat deze informatie wordt geanonimiseerd voor openbaarmaking. Het met de hand anonimiseren van gegevens is een tijdrovende klus waarbij er ook risico bestaat op menselijke fouten met als gevolg mogelijke datalekken. Met behulp van de anonimiseringssoftware worden gebruikers zelf in staat gesteld om persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie op een efficiënte wijze te anonimiseren.

Menselijke tussenkomst

De door middel van de software geanonimiseerde documenten worden gecontroleerd door een medewerker. De medewerker bepaalt of het document correct is geanonimiseerd.

Risicobeheer

DataMask maakt een voorstel voor het anonimiseren van gegevens en informatie. Een medewerker van de gemeente doet altijd de laatste toets of een document juist is geanonimiseerd. Hierdoor is het risico minimaal.

Wettelijke basis

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Wet Open Overheid (Woo)

Impacttoetsen

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Werking

Gegevens

Dit is afhankelijk van het document dat geanonimiseerd wordt. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers, adresgegevens en handtekeningen.

Technische werking

Slimme functies, zoals ingestelde regels of sjablonen, maken het mogelijk om per document of als bulk te anonimiseren. Op deze manier kan ook de wijze en de mate van anonimisering van veel gebruikte (standaard) documenten ingesteld worden. De software gaat vervolgens met patroonherkenning en Natural Language Processing op zoek naar namen, adressen, geboortedata, specifieke ingestelde woorden, handtekeningen of reguliere expressies (zoals e-mail, IBAN, BSN). De DataMask software herkent deze en doet suggesties om deze te maskeren of anonimiseert volledig automatisch.

Leverancier

Datamask