Terug naar alle algoritmes

Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen (PMD) Basisregistratie Personen (BRP)

De Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen is een set van profielen die wekelijks dubbelinschrijvingen zoekt in de BRP.

Organisatie
Rijksdienst Voor Identiteitsgegevens
Beleidsterrein
Dienstverlening
(Zelf)lerend
Nee
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen (PMD) Basisregistratie Personen (BRP)

Organisatie

Rijksdienst Voor Identiteitsgegevens

Korte omschrijving

De Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen is een set van profielen die wekelijks dubbelinschrijvingen zoekt in de BRP.

(Zelf)lerend

Nee

Beleidsterrein

Dienstverlening

Status

In gebruik

Begindatum

Veld niet ingevuld.

Contactgegevens

info@rvig.nl

Link naar publiekspagina

https://www.rvig.nl/documenten/publicaties/2017/08/22/voorkom-dubbelinschrijvingen-in-de-brp

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Het doel van de algoritmen is dubbele inschrijvingen te vinden zodat we ze kunnen controleren en

Afwegingen

We controleren dubbelinschrijvingen in de BRP door te kijken naar overeenkomsten tussen persoonslijsten. Hierbij controleren we zwakheden in het inschrijvingsproces. Hierbij is een ongevoeligheid ingebouwd die ervoor zorgt dat inschrijvingen niet worden meegenomen die veel lijken op dubbelinschrijvingen, maar het niet zijn (zoals bij tweelingen).

Menselijke tussenkomst

De PMD-algoritmen gebruiken we om op een reproduceerbare manier persoonslijsten met elkaar te vergelijken. Of er een dubbelopname is gevonden, bepaalt een deskundige van RvIG. Als deze van oordeel is dat het een dubbelopname is leggen we de persoonslijsten voor aan de gemeente(n) waarin de personen is/zijn ingeschreven. De gemeentee kan alsnog tot de conclusie komen dat het geen dubbelopname is en geen wijziging aanbrengen.

Risicobeheer

Het onterecht afvoeren van een BRP-inschrijving.

Wettelijke basis

De wettelijke grondslag voor een kwaliteitsinstrument als PMD zou moeten voortvloeien uit artikel 1.9 derde lid, artikel 1.11 tweede lid en artikel 4.3 derde lid van de Wet BRP.

Impacttoetsen

Veld niet ingevuld.

Technische werking

Gegevens

De BRP

Technische werking

\\datadfs.frd.shsdir.nl\orgData\BZK\RVIG\Stelsels\Analyseteam\PMD\Rapportages\Algoritmeregister\PMD_zoekprofielen.pdf