Terug naar alle algoritmes

Anonimiseren

Zwart lakken van bijv. persoonsgevoelige informatie in documenten.

Organisatie
Omgevingsdienst Midden-Holland
Beleidsterrein
Bestuur
(Zelf)lerend
Nee
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Anonimiseren

Organisatie

Omgevingsdienst Midden-Holland

Korte omschrijving

Zwart lakken van bijv. persoonsgevoelige informatie in documenten.

(Zelf)lerend

Nee

Beleidsterrein

Bestuur

Status

In gebruik

Begindatum

01-2023

Contactgegevens

info@odmh.nl

Link naar publiekspagina

https://www.odmh.nl/

Verantwoord gebruik

Doel en impact

De omgevingsdienst wil graag transparant zijn naar de omgeving maar moet ook voldoen aan o.a. privacy-wetgeving. De inzet van anonimiseringssoftware maakt dit mogelijk door medewerkers te ondersteunen bij het anonimiseren van documenten.

Afwegingen

De anonimiseringssoftware ondersteunt de medewerkers om kwalitatief hoogstaand en snel te anonimiseren.

Menselijke tussenkomst

De DataMask software doet een voorstel aan de medewerker. De medewerker beslist of een gegeven geanonimiseerd moet worden of niet.

Risicobeheer

Volledig geautomatiseerd anonimiseren acht de ODMH een te groot risico. Er is daarom gekozen voor een oplossing die het proces wel versneld maar die de uiteindelijke beslissing bij een mens laat.

Wettelijke basis

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet open overheid (Woo)

Link naar wettelijke basis

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1685451198313

Impacttoetsen

Veld niet ingevuld.

Technische werking

Gegevens

persoonsgegevens, bijvoorbeeld mailadres, adresgegevens of handtekening

Technische werking

Slimme functies, zoals ingestelde regels of sjablonen, maken het mogelijk om per document of als bulk te anonimiseren. Op deze manier kan ook de wijze en de mate van anonimisering van door u veel gebruikte (standaard) documenten ingesteld worden. De software gaat vervolgens met patroonherkenning en Natural Language Processing op zoek naar namen, adressen, geboortedata, specifieke ingestelde woorden, handtekeningen of reguliere expressies (zoals e-mail, IBAN, BSN). De DataMask software herkent deze en doet suggesties om deze te maskeren of anonimiseert volledig automatisch.

Leverancier

Datamask