Terug naar alle algoritmes

Readspeaker

De voorleessoftware op onze website, ReadSpeaker bevat ook een (DNN) algoritme. “ReadSpeaker maakt gebruik van de volgende generatie Deep Neural Network (DNN)-technologie om de stemkwaliteit op alle niveaus structureel te verbeteren.”

Organisatie
Gemeente Bergeijk
Beleidsterrein
 • Organisatie en bedrijfsvoering
 • Dienstverlening
 • Bestuur
 • Cultuur en recreatie
 • Economie
 • Financiën
 • Huisvesting
 • Internationaal
 • Landbouw
 • Migratie en integratie
 • Natuur en milieu
 • Onderwijs en wetenschap
 • Openbare orde en veiligheid
 • Recht
 • Ruimte en infrastructuur
 • Sociale zekerheid
 • Verkeer
 • Werk
 • Zorg en gezondheid
(Zelf)lerend
Nee
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Readspeaker

Organisatie

Gemeente Bergeijk

Korte omschrijving

De voorleessoftware op onze website, ReadSpeaker bevat ook een (DNN) algoritme. “ReadSpeaker maakt gebruik van de volgende generatie Deep Neural Network (DNN)-technologie om de stemkwaliteit op alle niveaus structureel te verbeteren.”

(Zelf)lerend

Nee

Beleidsterrein

 • Organisatie en bedrijfsvoering
 • Dienstverlening
 • Bestuur
 • Cultuur en recreatie
 • Economie
 • Financiën
 • Huisvesting
 • Internationaal
 • Landbouw
 • Migratie en integratie
 • Natuur en milieu
 • Onderwijs en wetenschap
 • Openbare orde en veiligheid
 • Recht
 • Ruimte en infrastructuur
 • Sociale zekerheid
 • Verkeer
 • Werk
 • Zorg en gezondheid

Status

In gebruik

Begindatum

20-7-23

Contactgegevens

privacy@bergeijk.nl

Link naar publiekspagina

https://www.bergeijk.nl/toegankelijkheid

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Ondersteuning gebruikers met visuele handicap. Er zijn veel mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en dus problemen hebben met het begrijpen van de teksten op websites. Denk aan laaggeletterden, anderstaligen, mensen met een beperking, slecht zicht, concentratieproblemen etc. Op de website van de gemeente Bergeijk kun je gebruik maken van ReadSpeaker. Dit is software die tekst kan voorlezen, vertalen en uitleggen. Iedereen kan ReadSpeaker direct gebruiken. Je hoeft hier niks voor te downloaden of installeren. Meer informatie vind je op https://www.bergeijk.nl/toegankelijkheid

Afwegingen

Toegankelijkheid gemeentelijke informatie

Menselijke tussenkomst

Tekst wordt omgezet naar spraak. Er is geen menselijke tussenkomst. 

Risicobeheer

Er zijn geen risico's

Wettelijke basis

WCAG 2.2 A en AA

Link naar wettelijke basis

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Impacttoetsen

Niet van toepassing

Technische werking

Gegevens

Veld niet ingevuld.

Leverancier

https://www.readspeaker.com/nl/about/