Terug naar alle algoritmes

Transfer

Kadaster

Bij landinrichting komen de wensen en belangen van veel partijen samen, zoals boeren, natuurbeheerorganisaties en overheden. Op basis al deze wensen en belangen geeft Transfer de beste mogelijke oplossing om een gebied opnieuw in te richten.

Laatst gewijzigd op 4 juni 2024 om 11:18 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Overige algoritmes
Impacttoetsen
Veld niet ingevuld.
Status
In gebruik

Algemene informatie

Thema

Natuur en milieu

Begindatum

Veld niet ingevuld.

Contactgegevens

https://formulieren.kadaster.nl/contact_kadaster_algoritmeregister

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Transfer helpt om ingewikkelde vraagstukken op het gebied van landinrichting op te lossen.

Afwegingen

Met Transfer kunnen we een ingewikkeld vraagstuk objectief behandelen.

Menselijke tussenkomst

Human in the loop. Transfer is een hulpmiddel om tot de uiteindelijke oplossing te komen.

Risicobeheer

Minimaal risico

Wettelijke basis

Dit is in de uitvoeringsfase de Wilg. Lees meer op de pagina Verkavelen met de Wilg .

Werking

Gegevens

De data komt van rechthebbenden (volgens de Kadastrale registratie, maar ook bijvoorbeeld pachters). Verder gebruiken we: kaarten en de wensen en beleidsvoornemens van betrokkenen.

Technische werking

De modellen zijn ontwikkeld op basis van onderzoeken van de TU Delft. Het is een optimaliseringsalgoritme. Dit betekent dat de beste optie wordt gekozen uit alle mogelijke oplossingen. Daarbij is sprake van een beperkte set van mogelijkheden. Transfer maakt dus geen nieuwe opties aan, maar zoekt de beste uit bestaande opties.