Over het Algoritmeregister

De overheid werkt steeds meer digitaal en gebruikt daarvoor steeds vaker algoritmes. Omdat digitalisering niet vanzelfsprekend goed gaat, werkt de overheid aan transparante en verantwoorde inzet van die algoritmes. Zodat de informatie over de algoritmes die de overheid gebruikt voor iedereen beschikbaar is: burgers, hun belangenbehartigers, de media en toezichthouders.

Open ontwikkeling

Het Algoritmeregister is in ontwikkeling. De informatie verandert nog vaak. Nieuwe algoritmes worden toegevoegd en algoritmes worden geactualiseerd. Ook bouwt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steeds door aan het Algoritmeregister. Dit doet het team op een open manier. Omdat het open source software is, kan iedereen meekijken op de Github van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Link naar externe pagina

Die open ontwikkeling betekent dat de inhoud door de tijd heen zal wijzigen, bijvoorbeeld:

  • Er komen algoritmes bij of gaan algoritmes af
  • De ‘standaard’ (velden met informatie) wordt gewijzigd en/of uitgebreid
  • De reeds gepubliceerde beschrijving van algoritmes wordt gewijzigd en/of uitgebreid.

Open meedoen

Een aantal overheidsorganisaties heeft op dit moment al algoritmes gepubliceerd in het algoritmeregister. Het doel is om alle overheidsorganisaties met relevante algoritmes aangesloten te hebben. Uiteindelijk zal registratie ook wettelijk verplicht worden.

Overheidsorganisaties kunnen algoritmes aanleveren voor registratie in het Algoritmeregister.

Er zijn verschillende onderdelen waar je aan mee kan doen of waar je feedback op kan geven:

  • Feedback geven op de standaard
  • Feedback op de gepubliceerde beschrijving
  • Feedback op de gebruikservaring van de website (UX)
  • Feedback op de code van deze website

Wil je meedoen? Heb je feedback op bijvoorbeeld een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met: algoritmeregister@minbzk.nl.

Je kan ook deelnemen aan de community site op het platform PleioLink naar externe pagina. Maak gratis een account aan (dat kan hierLink naar externe pagina) en doe mee: algoritmes.pleio.nl Link naar externe pagina.

Open source software

Het Algoritmeregister wordt ontwikkeld met open source software (volg het Algoritmeregister op GithubLink naar externe pagina). Deze site wordt ontwikkeld zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is.

Algoritmebeleid

Het Algoritmeregister is een volgende stap in het verantwoord gebruik van algoritmes binnen de overheid. Daarnaast werkt de overheid aan het versterken van het toezicht op algoritmes. Ook wordt er gewerkt aan een implementatiekader. Daarnaast zet de overheid zicht in voor eisen aan kunstmatige intelligentie in de Europese Unie. Meer informatie over de plannen kun je vinden in de werkagenda Waardegedreven DigitaliserenLink naar externe pagina.