Meedoen

Je kunt meedoen als je bij de overheid werkt, en als je niet bij de overheid werkt.

Overheden: doe mee en denk mee

Steeds meer overheden doen mee en publiceren in dit Algoritmeregister van de overheid informatie over hun impactvolle algoritmes en algoritmes met een hoog-risico volgens de aanstaande Europese AI Verordening.

Uitgangspunt is dat overheden zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen en het beheer van hun algoritmebeschrijvingen in het Algoritmeregister. Het Algoritmeregister ondersteunt daarbij met hulp, handreikingen, tools en een publicatiestandaard.

Hulp en handreikingen

  1. Wil jouw organisatie meedoen en publiceren over de algoritmes die jullie gebruiken? Meer informatie daarover lees je op Algoritmes Pleio omgeving, bijvoorbeeld in de handreiking ‘Aan de slag met het algoritmeregister’.
  2. Op algoritmes.pleio.nl vind je de planning en achtergrondinformatie. Bovendien vind je daar praktijkverhalen van organisaties over hoe en waarom ze zijn aangesloten op het Algoritmeregister. Bijvoorbeeld van de gemeente Groningen.
  3. Bekijk de publicatiestandaard – welke informatie lever je aan als je de beschrijving van een algoritme wilt publiceren?
  4. Je kunt ook contact met ons opnemen voor hulp via algoritmeregister@minbzk.nl.

Tools: zelf makkelijk publiceren

  1. Je kunt aanleveren met een online formulier of geautomatiseerd via een API.
  2. Ieder kwartaal presenteren we de nieuwe tools van de applicatie in openbare demo’s. Tussendoor blijf je op de hoogte in de sprintreviews. Bekijk daarvoor de agenda.

Geïnteresseerd? Blijf op de hoogte en praat mee

Het Algoritmeregister, de hulpmiddelen en standaarden ontwikkelen we samen met stakeholders verder door. Werk je niet bij de overheid en praat en denk je graag mee? Dat kan op de volgende manieren.

  1. Doe mee met de community op het platform Pleio. Maak daarvoor een account aan.
  2. De software van het register is open source. Bekijk de code op de GitHub van het ministerie van BZK.
  3. Openbare online bijeenkomsten: regelmatig zijn er bijeenkomsten over de stand van zaken en over specifieke thema’s. Bekijk de agenda.
  4. (Potentiële) gebruikers, maatschappelijke organisaties en experts denken mee over de verdere verbetering van het Algoritmeregister. Zodat het Algoritmeregister straks zoveel mogelijk aansluit op wat mensen nodig hebben. We houden daarvoor bijvoorbeeld veel interviews. In 2023 kwam het rapport 'Doelgroepenanalyse Algoritmeregister' uit. Steeds meer verbeterpunten daaruit zijn verwerkt in deze website. In 2024 volgt een tweede doelgroepenanalyse.