109 resultaten gevonden

 • Het algoritme wordt gebruikt door de 4 grootste Nederlandse gemeenten (G4) en controleert op basis van ingevulde velden in het aanvraagformulier of een persoon in aanmerking komt voor een uitkering. 

  Organisatie
  Gemeente Den Haag
  Afdeling
  Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
  Beleidsterrein
  Veld niet ingevuld.
  Type algoritme
  Op regels gebaseerd
  Status
  Actief
 • In Rotterdam willen we overstappen op duurzame energie. Dat betekent nogal wat. Op dit moment gebruiken we nog volop aardgas. Dit gebruiken we nu vooral voor verwarmen en koken. Hoe gaan we dat straks doen met die andere warmtebronnen? Hoe zorgen we voor een goed en betaalbaar alternatief voor de he...  Lees meer

  Organisatie
  Gemeente Rotterdam
  Afdeling
  Duurzaam
  Beleidsterrein
  Infrastructuur
  Type algoritme
  Rule based
  Status
  In gebruik
 • Algoritmes bepalen of er recht is op AIO-aanvulling. Ook bepalen algoritmes of u de AIO-aanvulling als uitkering of als lening krijgt. En hoe hoog de AIO-aanvulling is. 

  Organisatie
  Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  Afdeling
  Veld niet ingevuld.
  Beleidsterrein
  Veld niet ingevuld.
  Type algoritme
  Op regels gebaseerd
  Status
  In gebruik
 • Akte AI zorgt ervoor dat data uit notariële akten automatisch wordt overgenomen. De medewerker die de akte verwerkt hoeft de gegevens alleen nog maar te controleren en eventueel aan te passen. 

  Organisatie
  Kadaster
  Afdeling
  team Akte AI, directie Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie (BOI)
  Beleidsterrein
  wonen, werken en leefomgeving
  Type algoritme
  Deels op regels gebaseerd, deels zelflerend
  Status
  in gebruik
 • Quality-Bot (Q-Bot) ontdekt zelfstandig bestaande en nieuwe patronen in de data. Deze gebruiken we als Quick Scan om de datakwaliteit in te schatten en mogelijke fouten te ontdekken. Vervolgens kunnen goede patronen geadopteerd worden als datakwaliteitsregels om de datakwaliteit continu te monitoren...  Lees meer

  Organisatie
  Gemeente Den Haag
  Afdeling
  Stedelijke Ontwikkeling
  Beleidsterrein
  Veld niet ingevuld.
  Type algoritme
  Zelflerend
  Status
  Actief
 • TLCGen is een applicatie voor het maken/genereren van uniforme, hoogwaardige en beheerbare verkeersregelprogramma's voor verkeerslichten. 

  Organisatie
  Gemeente Den Haag
  Afdeling
  Stadsbeheer
  Beleidsterrein
  Veld niet ingevuld.
  Type algoritme
  Op regels gebaseerd
  Status
  Actief
 • Amsterdam wil een rustiger straatbeeld en wil daarom reclamebelasting heffen. Voor uitingen die zichtbaar zijn van de openbare weg (zoals gevelreclames, uithangborden en raamreclames) moet reclamebelasting worden betaald. Het formaat van de reclame-uiting bepaalt, naast onder andere het tarief(gebie...  Lees meer

  Organisatie
  Gemeente Amsterdam
  Afdeling
  Directie Belastingen, Waarderen, Heffen en Toezich
  Beleidsterrein
  Veld niet ingevuld.
  Type algoritme
  Veld niet ingevuld.
  Status
  Veld niet ingevuld.
 • Ondersteunt bij de beoordeling van AOW-aanvragen. 

  Organisatie
  Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  Afdeling
  Veld niet ingevuld.
  Beleidsterrein
  Veld niet ingevuld.
  Type algoritme
  Op regels gebaseerd
  Status
  In gebruik
 • Het algoritme huurtoeslag berekent de hoogte op basis van gegevens over de aanvrager en de huurwoning. Hierbij worden de huurtoeslagregels toegepast. 

  Organisatie
  Ministerie van Financiën
  Afdeling
  Dienst Toeslagen
  Beleidsterrein
  Sociale zekerheid
  Type algoritme
  Op regels gebaseerd
  Status
  In gebruik
 • Het algoritme controleert of de opgenomen gegevens in een persoonslijst voldoen aan de vereisten in het Logisch Ontwerp BRP voor de structuur en inhoud van deze opgenomen gegevens (Structuur en Domeincontroles). Daarnaast zijn controles die nagaan of de opgenomen gegevens voldoen aan de wettelijke v...  Lees meer

  Organisatie
  Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
  Afdeling
  Directie Uitvoering, afdeling Kwaliteit & Ontwikkeling
  Beleidsterrein
  Basisregistratie
  Type algoritme
  Signalerend algoritme
  Status
  In gebruik